Moni asia on tänään kiinni sinusta, vaaka

J. J. Grandville, Tähtimerkit tanssivat maailman ympäri (1847). Ei tekijänoikeutta.

Länsimainen astrologia on valloittanut maailman. Horoskoopit joita löytyy niin iltapäivä- ja naistenlehtien sivuilta, kuin nykyään myös puhelimesta ovat tuhansia vuosia vanhoja, mutta samaan aikaan hyvin uusi ilmiö. Ero astrologian (mm. horoskoopit) ja astronomian (tähtitiede) välillä on nykyään jyrkkä, mutta alunperin se oli hämärä. Klaudios Ptolemaios (n. 85 – n. 165) määritti eron kirjasarjassaan Tetrabiblos (Τετράβιβλος): astronomia tutkii taivaankappaleiden liikettä ja muutosta, kun taas astronomia tutkii näiden taivaankappaleiden liikkeiden aikaansaamia muutoksia. Kuitenkin molempia pidettiin Ptolemaioksen aikaan yhtä akateemisina tieteinä. Astrologia juontaa juurensa 2000-luvulle eaa. Babyloniaan ja se oli jo Ptolemaioksen aikaan levinnyt ympäri sivistynyttä maailmaa. Astrologisia viittauksia löytyy Dante Alighierin Jumalaisesta näytelmästä ja kuuluisimmat astronomit, kuten Tyko Brahe (1546 – 1601), Johannes Kepler (1571 – 1630) ja Galileo Galilei (1564 – 1642) harjoittivat myös astrologiaa. Astrologiaa ja astronomiaa pidettiinkin tieteellisesti yhtä valideina noin 1700-luvulle asti, jolloin valistusaatteen myötä astrologian suosio laski. 1930-luvulla astrologia heräsi uudelleen henkiin massamedian ansiosta, jolloin se valtasi monien lehtien palstat.

Eläinradan 12 tähtimerkkiä oinas, härkä, kaksoset, rapu, leijona, neitsyt, vaaka, skorpioni, jousimies, kauris, vesimies ja kalat tunnettiin jo 1400-luvulla eaa. muinaisessa Egyptissä. Tähtimerkkien nimet perustuvat tähdistöihin (tarkemmin auringon liikkeeseen tähtitaivaalla), mutta prekession (Maan akselin kaltevuussuunnan muuttuminen) vuoksi tähdistöt ovat siirtyneet noin 30 astetta suhteessa merkkeihin. Nykyiset tähtimerkit (Trooppinen astrologia) eivät muutu prekession mukana vaan ne ovat edelliset n. 2000 vuotta seuranneet vuodenaikoja. Oinaan merkki määritellään alkamaan kevätpäivän tasauksesta 21. maaliskuuta ja se päättyy kun auringon paikka tähtitaivaalla on liikkunut 30 astetta itään eli 20. huhtikuuta. Muut tähtimerkit määritellään oinaan merkistä, aina seuraten auringon paikkaa 30 astetta. Trooppista astrologiaa vastaan kilpaileva tähtimerkkijärjestelmä sideerinen astrologia määrittelee tähtimerkit yhä taivaankappaleiden liikkeiden mukaan.

Trooppisen ja sideerisen astrologian päivämäärät.

Trooppinen astrologia on vallitseva tähtimerkistö länsimaissa ja se perustuu n. 2000-vuotta vanhaan sideerisen astrologian tähtimerkistöön. Sen sijaan hinduastrologia (Jyotisha tai jyotiṣa) on kautta aikojen seurannut tähtien liikettä, kuten sideerinen astrologia. Länsimaissa sideerisen astrologian lanseerasi irlantilainen astrologi Cyril Fagan 1950-luvulla American Astrology-lehteen. Myöhemmin 1970-luvulla ehdotettiin sideerisen järjestelmän parannukseksi 13. tähtimerkkiä käärmeenkantajaa, jonka tähtikuvio todennäköisesti jätettiin trooppisen astrologian ulkopuolelle, jotta tähtimerkit olisivat 12 jaollisia ja helpommin laskettavissa suhteessa 360 asteeseen. Todellisuudessa skorpionin tähdistö on sellaisessa suhteessa auringon taivaankannella kulkemaan rataan, että se täyttäisi yhtä pitkän ajan kuin trooppisessa järjestelmässä. Ilman 13. merkkiä länsimaiseen sideeriseen astrologiaan jätetään aukko skorpionin ja jousimiehen väliin.

Tähtimerkkien tarkka määrittely on tärkeää, sillä ne ovat keskeisin osa länsimaista astrologiaa. Jokaisella tähtimerkillä on oma elementtinsä, planeettansa, modaliteetti ja  polariteetti, jotka määrittelevät sen jäsenen luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Nykyään länsimaisessa astrologiassa lasketaan myös nouseva-, laskeva- ja kuumerkki syntymäpäivästä ja -ajasta. Nouseva merkki tarkoittaa sitä tähtikuviota, joka on nousussa idästä tiettynä hetkenä ja laskeva merkki tarkoittaa sitä vastakkaista merkkiä. Aurinkomerkki tarkoittaa samaa asiaa kuin tähtimerkki (tähtimerkki lasketaan auringon asemasta) ja kuumerkki lasketaan kuun asemasta samaan tapaan kuin aurinkomerkki. Näilläkin on juurensa historiassa, Ptolemaios viittasi nouseviin merkkeihin kirjoituksissaan. Sen sijaan kuumerkki kehitettiin vasta 1600-luvulla ja popularisoitiin 1930-luvulla. Tähtimerkit määrittelevät astrologiassa luonteenpiirteet, nouseva merkki määrittelee kasvuympäristön ja tietoisuuden, laskeva merkki määrittelee ihmissuhteet ja kuumerkki määrittelevät päivittäiset asiat. 

Merkityksen hakeminen horoskoopeista saattaa tuntua omituiselta, erityisesti kun harkitsee kilpailevia tähtimerkkijärjestelmiä. Horoskoopeilla on silti todellinen vaikutus miljoonien ihmisten arkielämään. Niihin liittyy keskeisesti kaksi psykologista käsitettä: Forer-efekti (tunnetaan myös Barnum-efektinä), sekä Carl Jungin synkronisiteetti. Forer-efektin selittää horoskooppien toimintamekanismin. Sen mukaan ihmiset etsivät merkitystä epämääräisistä asioista, kuten kertomuksista ja toistuvista tapahtumista. Alunperin irrallisten tapahtumien (kuten saman numeron toistuminen) välille muodostuu yhteys sitä etsimällä. Horoskooppien tekemät ennustukset eivät koskaan ole tarkkoja, vaan tarkoituksenmukaisesti epämääräisiä. Voit testata tätä itse: yritä etsiä horoskooppisivulta kuvausta, joka ei missään nimessä voisi päteä omaan elämääsi. Horoskoopeissa kuvaillut tapahtumat kuitenkin aktualisoituvat, kun niistä etsitään merkitystä. Vaikka horoskoopeilla ei ole suoraa kausaalista yhteyttä tapahtumiin niillä on symbolinen merkitys, joka voi tarkoittaa jopa erilaisten persoonallisuustyyppien muodostumista eri horoskooppimerkeille, kun merkin henkilöt alkavat toimivat kuivailtujen piirteiden mukaisesti.

Sonja Blom kirjoittaa astrologiasta Libero-lehden numerossa 3/2021: “Astrologia ei ole kategoria tai tarkastelutapa, joka olisi syntynyt kapitalismin sisällä. Tämä on yksi syistä uskoa siinä olevan potentiaalia myös vapautumaan sen ilkeestä ja tätä kautta toimimaan välineenä muuttaa radikaalisti ajatteluamme.” Todellisuus on kuitenkin vastakkainen, nyky länsimainen astrologia on syntynyt osana massamediaa ja se tanssii tangoa uusliberaalin kapitalismin kanssa. Iltapäivälehtien horoskoopit ja sovellukset, kuten Co-Star ovat osa sakralisaation kehitystä, jossa uskontoperinteiden merkitys laskee mutta aukkoa täyttää uudet henkisyyden muodot. Astrologian legitimiteettiä perustellaan usein vedoten perinteeseen (kuten Blom), mutta sen nykymuoto muodostui osana massamedian maailmanvalloitusta vasta 1930-luvulla. Horoskoopit myyvät keski-ikäisille naistenlehtiä ja nuorille sovellusten sisäisiä ostoja. Co-Star keräsi vuonna 2019 viisi miljoonaa dollaria ja tänä vuonna toiset 15 miljoonaa dollaria rahoitusta. Väittäisin jopa, että sakralisaation kentällä astrologian erityispiirre on sen äärimmäinen kaupallisuus, en tiedä muuta uuden henkisyyden muotoa joka olisi saanut 20 miljoonaa rahoitusta skientologian kaltaisten kulttien lisäksi.

Erityisen voimakas merkitys astrologialla on naisille ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, joissa astrologia koetaan voimaannuttavana vastavoimana patriarkaatille. Astrologian historia voimaannuttavana ei ole kuitenkaan täysin selvä. Horoskooppeja on julkaistu Suomessa iltapäivälehdissä 1930-luvulta asti. Myöhemmin 1960-luvun Yhdysvalloissa se yhdistyi kansalaisoikeusliikkeessä feminismiin ja HLBTIQ-liikkeeseen yhdessä muun New Age-uskonnollisuuden (uushenkisyys) kanssa. Horoskoopien lisäksi New Agesta lainattiin esimerkiksi kristallit ja Tarot-kortit. Samaan aikaan 1960-luvulla sattui kasvamaan myös naistenlehtien suosio, joka loi uuden alustan horoskooppien julkaisulle ja kasvotti niiden suosiota erityisesti naisten keskuudessa. 2000-luvulla horoskooppien merkitys naisten voimaannuttajana on laskenut, ehkä naisten parantuneen sosiaalisen aseman takia, mutta sen sijaan niistä on tullut tärkeitä HLBTIQ-kulttuurille. Horoskoopit tarjoavat sorretuille vähemmistöryhmille vaihtoehtoisen tien henkisyyteen ja vaihtoehdon patriarkaalisiksi ja usein myös sortaviksi koetuille valtauskonnoille. Horoskoopit ovat alusta itsereflektiolle, joka on vapaa hierarkiasta, koska ne tulkitaan henkilökohtaisesti uskonnollisen yhteisön sijaan. 

Lähteet:

Astrologinen tietopaketti (s.a.). Astro.fi. www.astro.fi/tietopaketti (luettu 27.11.2021).

Kayleigh, Dray (2021). Astrology fans, you’ve been reading the wrong star sign all this time. Stylist. www.stylist.co.uk/astrology/nasa-horoscope-star-sign-zodiac-ophiuchus-personality-astrology-astronomy/248217 (luettu 27.11.2021).

Bryant, Kenzie (2019). Co–Star Rising. Vanity Fair. www.vanityfair.com/style/2019/05/co-star-astrology-app-notifications-founder (luettu 27.11.2021).

Cohen, Sascha (2018). Meet the Queer Skeptics Who Hate Astrology. Them.  www.them.us/story/queer-skeptics-who-reject-astrology (luettu 27.11.2021).

AD | Artikkelit

Valtteri on Kyyhkysen AD ja ullakkokommunisti, joka pitää valokuvataiteesta ja hyvistä elokuvista. Valtterin voi bongata olkkarista vertailemassa Kommunistista manifestia ja Uutta testamenttia.