Mistä oikein puhumme, kun puhumme mystiikasta?

Sandro Botticelli, Natività mistica (1500-01). Ei tekijänoikeutta.

”Onpas tämä nyt mystistä”-saatan todeta hämmentyneenä, kun etsin kadonnutta television kaukosäädintä olohuoneemme sohvan tyynyjen syövereistä. Edellisellä lausahduksellani haluan ilmaista ihmettelevää asennetta kaukosäätimen katoamista kohtaan, ikään kuin sen nykyinen, minulta edelleen pimennossa oleva, olinpaikka olisi jotenkin salaperäinen ja sen ei-läsnäolo kädessäni olisi minulle mysteeri. Huomaan kuitenkin käyttäväni vierasperäistä sanaa lauseessani, joka tarkoittaa myös paljon muutakin kuin salaperäisten asioiden ihmettelyä. Mitä oikeastaan tarkoitan, kun käytän sanaa mystinen tai mystiikka?

Mystiikka on kreikkalaisperäinen sana, joka tulee sanasta muo, joka tarkoittaa vaikenemista.1 Sanan alkuperäinen käyttötarkoitus on syntynyt mystisten kulttien piireissä, joissa harjoitettavista rituaaleista ei saanut puhua ulkopuolisille ihmisille.2 On totta, että mystiikan käsitteen assosiaatio salaperäisyyden kanssa juontaa juurensa mystiikan alkujuurille, eli antiikkiin.3 Kuitenkin tämä assosiaatio tapahtuu vain sanan tasolla. Mystiikassa on kyse paljon muustakin kuin siitä, että mystisen kultin asioista ei tule puhua ulkopuolisille. Mystiikalla tarkoitetaan elämäntapaa, jonka päämääränä on olla mahdollisimman läheisessä kontaktissa jumaluuden kanssa.4 Kyseessä on salaperäisyyden sijaan siis elämäntapa, jonka pääasiallinen pyrkimys on saada ja ylläpitää yhteyttä yliluonnolliseen prinsiippiin. Tämän määritelmän valossa mystiikkaa on ympärillämme monissa eri muodoissa. Kristitty, joka käy kirkossa rukoilemassa ja suorittamassa kristillisiä riittejä, pyrkii toiminnallaan saavuttamaan yhteyden yliluonnolliseen prinsiippiin. Buddhalainen, joka meditoi ja näin pyrkii saavuttamaan valaistumisen, pyrkii toiminnallaan olemaan yhteydessä yliluonnolliseen prinsiippiin. Jopa tavallinen arjen sankari, joka on pyhittänyt torstai-iltansa joogalle ja meditaatiolle, pyrkii olemaan kosketuksissa jonkinlaisen totuuden kanssa, joka on tulkittavissa profaanista poikkeavaksi pyhyydeksi. Mystiikkaa on ympärillämme hyvin paljon, jos määrittelemme mystiikan edellä esitetyllä tavalla. Kuitenkin edellä esitetyt henkilöt eivät suurella todennäköisyydellä kutsuisi itseään mystikoiksi tai toimintaansa mystiikaksi saatikka mystiseksi toiminnaksi. Onko todellinen mystikko henkilö, joka puhuu outoja ja sekavia, pukeutuu hyvin poikkeavalla tavalla ja viettää aikaansa tuijottaen kristallipääkalloa? Tämänkaltainen kuva useimmilla tavankansalaisilla saattaisi juolahtaa mieleen, kun puhumme mystikoista ja henkilöistä, jotka harjoittavat mystiikkaa.

Nähdäkseni mystiikka on laaja käsite eikä se rajoitu ainoastaan yksilöihin, jotka pyhittävät kaiken aikansa etsien korkeampaa totuutta ja yhteyttä mahdolliseen jumalaan. Mystiikkaa voi helpostikin olla uskonnollisen rituaalin suorittaminen, uskonnollinen mietiskely tai mietiskely, jonka tarkoituksena on syventyä itseensä etsien omaa sisäistä totuutta. Arjen realismikin on täynnä mystiikkaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Esimerkiksi minä itse koen valtavaa mystiikkaa, kun kuuntelen Johan Sebastian Bachin Matteus-passiota. Tunnetilan kuvaileminen on perin hankalaa, mutta varmaksi osaan sanoa sen, että siinä on jotain mystistä. Joillekin, kuten minulle, musiikki on portti mystiikkaan, toisille se on muut taiteen muodot, työ, lepo tai harrastukset. Melkeinpä mikä vain olemassa oleva asia, joka saa ihmisen kokemaan tunnetta, jossa hän on yhteydessä itseään korkeamman totuuden kanssa, on mystiikkaa ja mystistä kokemusta. Kirjoituksellani peräänkuulutan mystiikan laajaa ymmärrystä ja sitä, että emme kaihtaisi käyttää tuota sanaa peläten oudon eksentrikon leimaa. Jokainen kokee mystiikkaa. Allekirjoittanut koki sitä viimeksi silloin, kun hän etsi kuumeisesti mystisesti kadonnutta television kaukosäädintä.

Yläindeksit:

1  fi.wikipedia.org/wiki/Mystiikka

2   Löyttyniemi, 2013.

3   Löyttyniemi, 2013.

4   fi.wikipedia.org/wiki/Mystiikka

Lähteet:

Löyttyniemi, Raili. (2013). Mystinen kokemus voi muuttaa ihmisen elämän suunnan. yle.fi/aihe/artikkeli/2013/02/13/oudot-tunteet-mystinen-kokemus

Wikipedia.fi. Mystiikka. https://fi.wikipedia.org/wiki/Mystiikka

Toimittaja | Artikkelit

Lauri Mäenalanen on teologian kandidaatti, joka opiskelee pääaineenaan uskonnonfilosofiaa. Lauri opiskelee opetus- ja kasvatustehtäviin valmistavalla linjalla ensimmäisenä aineenaan ev.lut. uskonto ja toisena aineenaan filosofia. Laurin mielenkiinnon kohteet koskevat filosofiaa, kulttuuriin ja uskontoon liittyviä ilmiöitä sekä kirjallisuutta. Laurin lempiyhtye on Black Sabbath.