Uskonnon asemasta konflikteissa

”Valmiita vastauksia ei kukaan pysty antamaan, mutta ajatteluvalmiuksien antaminen on ensisijaisen tärkeää asioiden ymmärtämiseksi.” – Professori Hallamaa

Religion, Conflict and Dialogue (RCD) on toinen tiedekuntamme kansainvälisistä maisteriohjelmista. Sen opetus alkoi viime syksynä ja siinä tarkastellaan uskontojen monenlaista osallisuutta konflikteissa. Mutta miten ohjelma oikein syntyi? Haastattelin RCD-ohjelman vastuuopettaja Jaana Hallamaata asian tiimoilta.

”RCD syntyi yliopiston tarpeesta luoda kansainvälinen maisteriohjelma.”, Hallamaa aloittaa. ”Ensin tiedekunnassa suunniteltiin Religion and Society -tyyppistä ohjelmaa, mutta suunnitteluryhmässä havaitsimme maailmalla olevan sellaisia jo rutkasti entuudestaan.” Niinpä suunnitteluryhmässä todettiin, että olisi järkevämpää luoda jotain uutta. ”Konfliktien tutkimiseen keskittyviä ohjelmia on muuallakin, mutta ei sellaista, jossa tarkasteltaisiin laajemmin uskonnon asemaa konflikteissa”, Hallamaa lisää.

Idea ohjelmasta syntyi vuoden 2013 keväällä ja sen jälkeen kaikki eteni nopeasti: jo saman vuoden lopulla vastaanotettiin ensimmäisten opiskelijoiden hakemukset ohjelmaan. Hakemuksia saapui lopulta yli 50, joiden joukosta ohjelmaan valikoitui 10 opiskelijaa. Suurin osa oli Aasiasta ja Afrikasta. Seuraavan vuoden haussa hakijoita oli jo yli 70, joista 15 valitaan. ”Hyväksyttyjen määrää päätettiin lisätä, sillä kansainvälinen tilanne on sellainen, että kaikki hyväksytyistä eivät välttämättä lopulta pysty saapumaan Suomeen. Lisäksi opiskelijoiden toisilleen luoma vertaistuki on tällaisessa ryhmässä voimavara”, Hallamaa tarkentaa.

Luennoitsijoiden valitseminen ohjelmaan aloitettiin tarkastelemalla tiedekunnan henkilöstön osaamisalueita. Ne, joilla oli ohjelman teemojen kannalta oleellisinta tietoa, valittiin kurssien vastuuopettajiksi. He ovat tieteentekijöiden ylväitä perinteitä kunnioittaen täydentäneet omaa tietämystään kursseja luodessaan: ”Kaikkia yksiköitä on opetuksessa hyödynnetty ja yhteistyötä tehdään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa”, Hallamaa sanoo.

Ohjelmaa pyritään lisäksi kehittämään jatkuvasti. Esimerkiksi professori Risto Saarisen johtama Reason and Religious Recognition -huippuyksikkö tekee tutkimustyötä, jonka tulokset integroidaan hyödyttämään tulevia RCD-opiskelijoita. ”Huippuyksikkö tulee vastaamaan kahdesta isosta opintojaksosta ja heidän tutkimuspanoksensa hyödyttää suoraan RCD-ohjelmaa”, Hallamaa painottaa.

RCD:n tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää, millainen rooli uskonnoilla konflikteissa on. ”Valmiita vastauksia ei kukaan pysty antamaan, mutta ajatteluvalmiuksien antaminen on ensisijaisen tärkeää asioiden ymmärtämiseksi”, Hallamaa toteaa. RCD:n vahvuuksina Hallamaa näkee kansainvälisyyden ja modernin teeman. ”Tätä kautta avautuu koko maailma!”, hän painottaa. ”Ohjelmassa pääsee tutustumaan asioihin, joista muuten kuulisi vain tiedotusvälineiden kautta”.

Hallamaa on oikeassa; konfliktit ovat nykypäivää ja ainakin mediassa uskonnot nousevat monesti niiden keskiöön. Valitettavasti.

Seuraava haku ohjelmaan on joulukuussa 2015.

Minä aion hakea. Entä sinä?

teksti: Marko Kivikoski

Artikkelit