Kirja-arvostelu: Tulevaisuuden sanat

Aulikki Mäkisen‭ ‬toimittama Tulevaisuuden sanat on esseekokoelma siitä‭, ‬millä tavoin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulisi vastata modernin maailman haasteisiin‭, ‬jotta se voisi pysyä opissaan johdonmukaisena ja näyttäytyä merkityksellisenä myös tuleville sukupolville‭. ‬Kokoelmaan kirkon nykytilasta ja tulevaisuudesta sisältyy erilaisia teologisia näkökulmia kuten kieli ja moniäänisyys‭, ‬rukous‭, ‬institutionaaliset hierarkiat ja piispuus‭, ‬Raamatun kääntäminen‭, ‬sukupuoli-ideologiat ja tietenkin myös Jumala‭.  ‬

Kirkon polarisoituminen ei näy ainoastaan kirkolliskokouksen istunnoissa‭. ‬Moni seurakuntalainen löytää itsensä kahden todellisuuden väliltä‭. ‬On lupaus yhteisöstä‭, ‬paikallisseurakuntien sydämellinen nuorisotyö‭, ‬ruokajakelua‭, ‬lyhytterapiaa tarvitseville ja muuta arjessa todeksi elettyä lähimmäisenrakkautta‭. ‬Toisaalta on myös sellaista tulkintaa kaikille kristityille yhtä rakkaasta Raamatusta‭, ‬joka polkee jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia‭.‬

Kristittyjen yhteiselo yhden kirkkoinstituution alaisuudessa aiheuttaa väistämättä ristiriidan teologisen ykseyden ihanteen ja kirkon moniäänisyyden kesken‭. ‬Suomen ev‭.-‬lut‭. ‬kirkko on pyrkinyt palvelemaa tätä moniäänisyyttä järjestäytymällä‭ (‬näennäisen‭) ‬demokraattisesti‭. ‬Mikko Malkavaara‭ ‬piirtää esseessään Katkerat kahtiajaot ja modernin tiheneminen aikajanan syy-seuraus-suhteineen 1800-luvulta nykypäivän kirkkoon‭. ‬Malkavaara esittää‭, ‬että nykykirkon kahtiajako on perua pietismistä‭, ‬ja että kirkkoa on johdettu herätysliiketaustaisesta keskuksesta alusta asti samalla‭, ‬kun kirkkoveroa on kannettu kaikkialta‭.‬

Vierastan Malkavaaran tapaa puhua seurakuntalaisista kirkkoveron kantajina‭, ‬mutta kirkon institutionalisoituminen nousee hyvin näkyviin tässä tekstissä‭. ‬Kirkon nykytilanne on tosiasiassa sellainen‭, ‬että seurakuntavaalien äänestysprosenttia tarkastellessa olisi epärehellistä puhua toimivasta demokratiasta‭. ‬Varsinkaan‭, ‬kun se olisi helposti parannettavissa esimerkiksi sillä‭, ‬että äänestysuurnia sijoitettaisiin muuallekin kuin vanhainkoteihin‭. ‬Malkavaara kirjoittaa vain yhtä ryhmää palvelevista valtasuhteista‭,‬‭ ‬että‭ ‬”kirkon jäsenistön enemmistö ei ole asettunut sitä vastustamaan‭.‬”‭ ‬Demokratian toteutumisen kirkossa ei pitäisi olla minkään‭ ‬”vastustamista”‭. ‬Jos vallankäytön suhteet muuttuvat sen seurauksena‭, ‬että seurakuntalaiset saisivat paremmin äänensä kuuluviin‭, ‬olisi se pitkällä tähtäimellä kirkon etu‭.‬

Kirjassa tuodaan esille laajemminkin yhteisön ja yksilön välisen suhteen muutosta modernissa maailmassa‭. ‬Ylipäätään moderni individualismi‭, ‬joka haastaa kirkkoa‭, ‬ei ole vain huono asia vaan on pohjana esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksille‭. ‬Mika K T Pajunen‭ ‬kirjoittaa erilaisista jakolinjoista Jumalasta puhumisen tavoissa esseessään Olemassaolo‭, ‬poissaolo ja läsnäolo‭ ‬‮–‬‭ ‬Jumalasta puhuminen modernista postmoderniin‭. ‬Näidenkin jakojen voidaan nähdä noudattavan ev‭.-‬lut‭. ‬kirkon historiallisia jakolinjoja‭. ‬Jumalasta puhuminen on Pajusen mukaan 1900-luvulla keskittynyt Jumalan olemassaolon vakuutteluun tai ristin teologian poissaolevaan Jumalaan‭. ‬Tällaiset kuvaukset saavat modernin kristityn kaipaamaan tapaa‭, ‬joka kuvaisi Jumalan koettuna‭, ‬elävänä ja läsnäolevana‭. ‬Pajunen liputtaa moniäänisyyden ja jatkuvan uudelleentulkinnan puolesta kaunopuheisesti heittäytyen‭: ‬”Moniäänisyys ei ole eri äänten kakofonista kilpailua‭, ‬vaan parhaimmillaan yksiäänistä virrenveisuuta syvempää harmoniaa‭. ‬Jumalan‭ ‬kuva ei löydy vain omasta peilistä‭.‬”

Totuudesta ja moniäänisyydestä kirjoittaa myös‭ ‬Elina Hellqvist‭: ‬”Moniäänisyyden ei tarvitse johtaa relativismiin‭, ‬mutta se edellyttää kaikilta osapuolilta sen hyväksymistä‭, ‬että oma käsitys totuudesta on parhaimmillaankin vain likiarvo‭.‬”‭ ‬Näen Hellqvistin esseessä pyrkimyksen tunnustaa peiliinkatsomisen tärkeys luotaessa yhteyksiä lähimmäisiimme‭. ‬Kokonaisuudessaan‭ ‬teos pyrkii luomaan sanallisia siltoja ev‭.-‬lut‭. ‬kirkon ja modernin kristillisen teologian välille‭. ‬Se esittää työkaluja avartamaan katsetta sellaisten ihmisten suuntaan‭, ‬jotka katsovat maailmaa eri näkökulmasta kuin itse‭. ‬Tietyt tavat katsoa ovat pitkään‭ ‬olleet niin normaaleja‭, ‬että ne ovat muuttuneet näkymättömiksi‭.‬

Näkymätöntä ulossulkemista käsittelee myös‭ ‬Outi Lehtipuu‭, ‬joka aikoinaan koinee-kreikan peruskurssilla herätti myös allekirjoittaneessa aikaan oivalluksen siitä‭, ‬kuinka kielen rakenteiden kautta voi tavoittaa syvempää ymmärrystä toisen todellisuuteen‭. ‬Lehtipuun essee Raamattu muuttuvassa ajassa on feministisen‭ ‬teologian ytimessä‭. ‬Lehtipuu perustelee‭, ‬kuinka käännöksen tarkkuus suhteessa alkuperäiskieleen ei palvele ainoastaan naisia‭, ‬vaan kaikkia Raamatun sanaan tukeutuvia‭. ‬Kielen joitain ihmisryhmiä aktiivisesti ulossulkevat rakenteet eivät palvele kirkon tarkoitusta‭, ‬ja tähän viestiin yhtyy myös‭ ‬Terhi Paanasen‭ ‬Tarvitsemme uusia Rukouksia‭! ‬Paananen kirjoittaa rukouksesta‭, ‬että‭ ‬”keskeinen vaatimus on‭, ‬että jokaisen tulee voida osallistua sellaiseen jumalanpalvelukseen ja rukoukseen‭, ‬jossa hänen kokemuksensa otetaan vakavasti ja kuullaan”‭.‬

Olen nostanut esiin sellaisia katkelmia tästä kirjasta‭, ‬jotka kutsuvat dialogiin lempeästi ja kauniisti‭. ‬Kirkon jakautuneisuus ei kuitenkaan ole vain kaunista‭, ‬vaan toisinaan myös satuttavaa ja Jumalasta vieraannuttavaa‭. ‬En voi kieltää‭, ‬etteikö olisi ollut‭ ‬raskasta lukea Ilse Paakkisen Katsausta sukupuolikäsitysten historiaan‭. ‬Siinä tuotiin näkyväksi se‭, ‬kuinka naisena oleminen on‭ ‬vuosituhansia tarkoittanut jotain ihmistä alempana olemista‭. ‬Kaikista kipeintä on havaita tätä samaa asennetta vielä nykypäivän‭ ‬kirkossa‭.‬

Kokonaisuutena kuitenkin tämä kirja on täynnä samaan ytimeen tähtääviä näkökulmia‭; ‬kädenojennus toiseuden ymmärrykseen‭. ‬Kirkko ei voi kauaa sivuuttaa moderneja arvoja‭, ‬kuten demokratiaa‭, ‬tasa-arvoa ja yksilönvapautta‭. ‬Tulevaisuuden sanat on ajankohtainen avaus‭, ‬kutsu dialogiin näistä arvoista‭, ‬joka täydellistyy vasta siihen vastattaessa‭.‬

Toimittaja | Artikkelit

Enja Seppänen oli Kyyhkysen päätoimittaja vuonna 2021. Hän on teologian kandidaatti, runoilija, tanssija ja isosisko. Kirjoittajana Enjan sydäntä lähellä ovat systeemiset ongelmat, naisten oikeudet sekä lähdeviitteiden merkitsemisen laiminlyönti.