Häpeän tarpeellisuudesta ja sen väärinkäytöstä

Kuva: Revansj & Giveawayboy (CC BY-NC-ND 2.0)

Moderni diskurssi‭, ‬jota harjoitetaan sosiaalisessa mediassa sekä valtakunnan mediassa‭, ‬korostaa häpeän tunnetta monin eri tavoin‭. ‬Skandaalinkäryiset otsikot‭, ‬perustelemattomat väitteet sekä henkilöiden yksityiselämän yksityiskohdissa kieriskely pyrkivät suosion ja rahan ansaitsemisen ohessa tuottamaan häpeää mediassa‭. ‬Hyvänä esimerkkinä meillä on suhteellisen tuore juttu‭: ‬pääministeri‭ ‬Sanna Marinia‭ ‬koskeva skandaali‭, ‬jossa uutisoitiin pääministerin yksityisestä vierailusta helsinkiläisessä yökerhossa kiivaasti kehittyvän koronatilanteen keskellä‭. ‬Lukiessani ja selatessani kyseistä tapausta koskevia otsikoita ja artikkeleita‭, ‬en voinut olla miettimättä näiden juttujen päämäärää‭. ‬Sen lisäksi‭, ‬että julkaisuilla pyritään tekemään rahaa ja ohjaamaan kansalaisia muodostamaan yksipuolisia mielipiteitä‭, ‬jutut pyrkivät myös luomaan häpeää‭. ‬

Häpeä on perin luonnollinen tunne‭. ‬Se on huonommuuden tuntemista‭, ‬kun ymmärrämme tehneemme väärin tai toimineemme virheellisesti‭. ‬Häpeää on monenlaista‭: ‬voimme tuntea häpeää omaa toimintaamme kohtaan‭, ‬mutta tämän lisäksi tunnemme usein myötähäpeää jonkun toisen toiminnan puolesta‭. ‬Häpeän tunne on omantunnon vahtikoira‭. ‬Kuten tiedämme‭, ‬inhimillinen toiminta on perin hankalaa ja emme‭ ‬itsekään osaa aina selittää pahojen tekojemme syytä‭. ‬Tähän ongelmaan filosofi‭ ‬Immanuel Kant‭ ‬otti kantaa teoksessaan Uskonto pelkän järjen valossa‭ (‬Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 1792‭). ‬Filosofia painoi kysymys siitä ristiriidasta‭, ‬joka syntyy käytännöllisen järjen ja pahan taipumuksen välille‭.‬‭ ‬On olemassa asioita‭, ‬jotka tiedämme hyviksi ja jotka tiedämme pahoiksi‭. ‬Onko meillä kuitenkaan täyttä varmuutta siitä‭, ‬että miten erotamme nämä asiat toisistaan‭? ‬

Suora häpeä on tarpeellista‭ ‬‮–‬‭ ‬emme tulisi toimeen ilman sitä‭. ‬Jos emme omaisi minkäänlaista sisäistä systeemiä‭, ‬joka aiheuttaa negatiivisen olon‭, ‬kun olemme toimineet väärin‭, ‬ihmiskunnan kohtalo olisi pelottava‭. ‬Häpeän tunnetta käytetään kuitenkin hyvin vääristyneellä tavalla‭. ‬Tässä palaan alun esimerkkiin kohusta‭, ‬joka rakentui Marinin ympärille‭. ‬Sosiaalisessa mediassa sekä valtakunnan mediassa esiintyvät jutut‭, ‬jotka kohdistuvat skandaalinomaisesti yksilön toimintaan‭, ‬pyrkivät aiheuttamaan epäsuoraa häpeää yksilöä kohtaan‭. ‬Näiden juttujen aiheuttamat kohut pyrkivät horjuttamaan niiden kohteiden sosiaalista statusta ja herättämään‭ ‬aikalaiskritiikkiä‭, ‬mikä on aina tarpeellista‭. ‬Tähän pyrkiessään mediat kuitenkin kohdistavat valtavan määrän negatiivista häpeän tunnetta yksilöön‭, ‬mikä on omiaan lisäämään muita ongelmia yksilön henkilökohtaisessa elämässä‭. ‬

Kuva: Revansj & Giveawayboy (CC BY-NC-ND 2.0)

Nähdäkseni häpeän tunne on yksi niistä parametreista‭, ‬joiden avulla voimme erottaa hyvän pahasta‭. ‬Häpeä on ensisijaisesti emootio‭. ‬Emootiot ovat puolestaan neurobiologisia mekanismeja‭, ‬joiden avulla reagoimme ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin‭. ‬Emootioita‭ ‬on eritasoisia‭. ‬On olemassa primitiivisiä emootioita‭, ‬kuten pelko tai kiintymys‭. ‬Näiden emootioiden lisäksi koemme hienostuneempia emootioita‭, ‬kuten kateus ja häpeä‭, ‬joilla on vahva sosiokulttuurinen ulottuvuus‭. ‬Tällä tarkoitan sitä‭, ‬että yhteisö ja ympäröivä kulttuuri usein sanelevat sen‭, ‬mitkä arvot ovat hyviä ja mitkä puolestaan edustavat pahaa‭. ‬Häpeän emootio syntyy silloin‭, ‬kun olemme toimineet tavalla‭, ‬jota emme itsekään pidä hyväksyttävänä tai vallitsevien normien mukaisena‭. ‬Häpeä voidaan nähdä tietyllä tavalla välittömänä reaktiona tekoon‭, ‬jonka tiedämme pahaksi‭. ‬Huomionarvoista on myös se‭, ‬että kaikki häpeän tunteet eivät ole välittömiä tai suoria‭, ‬vaan saattavat kehittyä sosiaalisten rakenteiden kautta hyvinkin vääristyneesti‭. ‬Hyvänä esimerkkinä on‭ ‬häpeä‭, ‬jota ihminen kokee itseään kohtaan‭, ‬esimerkiksi häpeä omasta ulkonäöstä‭. ‬Ulkonäköhäpeä on eräänlaista käänteistä häpeää‭,‬‭ ‬jota ihminen kokee toisen aiheuttamana tai yhteiskunnan rakenteiden aiheuttamana‭. ‬Tämän huomion valossa meidän tulee erottaa keskenään seuraavat asiat‭: ‬suora ja epäsuora häpeä‭. ‬Suora häpeä on häpeää‭, ‬jota koemme suhteellisen välittömänä seurauksena huonosta toiminnastamme‭. ‬Epäsuora häpeä näyttäytyy puolestaan häpeänä‭, ‬joka heijastuu suuremmista rakenteista sekä niiden aiheuttamasta paineesta yksilöä kohtaan‭. ‬Tämän kaltainen häpeä on ongelmallista ja haitallista‭, ‬toisin kuin suora häpeä‭.‬

Tarvitsemme häpeää‭. ‬Emme kuitenkaan tarvitse ylimääräistä ja haitallista häpeää‭, ‬joka syntyy itsestä riippumattomista syistä‭. ‬Tarvitsemme suoraa häpeää‭, ‬joka on tervettä‭, ‬omantunnon sanelemaa ja toimintaa korjaavaa‭. ‬Tarvitsemme häpeää‭, ‬jonka kautta osaamme‭ ‬kenties suhtautua toimintaamme kriittisemmin ja jopa ryhtyä kehittämään toimintaamme‭. ‬

Toimittaja | Artikkelit

Lauri Mäenalanen on teologian kandidaatti, joka opiskelee pääaineenaan uskonnonfilosofiaa. Lauri opiskelee opetus- ja kasvatustehtäviin valmistavalla linjalla ensimmäisenä aineenaan ev.lut. uskonto ja toisena aineenaan filosofia. Laurin mielenkiinnon kohteet koskevat filosofiaa, kulttuuriin ja uskontoon liittyviä ilmiöitä sekä kirjallisuutta. Laurin lempiyhtye on Black Sabbath.