Vuosaaren arvolatautunut seurakunta?

Kuva: Vilma Myöhänen

Olen seurannut kiinnostuneena Kirkko ja kaupunki -lehdessä uutisoitua kohua Vuosaaren seurakunnan yhteistyöstä TV7 -kanavan kanssa. Kaikki sai alkunsa, kun helmikuussa Kirkko ja kaupunki -lehdessä ilmestyi Jorma Honkasen mielipidekirjoitus, jossa kyseenalaistettiin Vuosaaren seurakunnan yhteistyö TV7 kanssa. TV7 tunnustautuu olevansa suomalainen, yhteiskristillinen perhekanava, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumi jokaiseen kotiin. TV7 ohjelmasisältö on vaihtelevaa ja sisältöön on kuulunut monia erilaisia käsityksiä ihmisestä, hyvästä elämästä ja synnistä. Ohjelmissa on kerrottu muun muassa koronarokotteessa olevan ihmiseen laitettava mikrosiru sekä saarnattu oikean kristityn kannattavan Donald Trumpia. Oikea kristitty ei kanavan mukaan kuulu myöskään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. 

Vuosaaren seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkelä vastasi Honkasen mielipidekirjoitukseen samassa lehdessä. Mäkelän mukaan Honkasen mielipidekirjoitus antaa liian kapean kuvan TV7 ohjelmasisällöstä ja muistuttaa TV7 olevan yhteiskristillinen kanava, joten eri painotukset näkyvät kanavan ohjelmasisällössä. Mäkelän mukaan Honkasen logiikalla kirkon tulisi lopettaa yhteistyö myös Ylen kanssa, sillä Ylen sisällössä on ateismia levittäviä ohjelmia, jotka ovat selkeässä ristiriidassa kirkon virallisen opetuksen kanssa. 

Jo seuraavana päivänä Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsenet Matleena Järviö, Pauli Löija ja Rebekka Nikula vastasivat niin Honkaselle kuin Mäkelällekin omalla mielipidekirjoituksellaan. Nämä kolme neuvoston jäsentä olivat alusta lähtien vastustaneet yhteistyötä TV7 kanssa. Heidän mukaansa seurakuntaneuvosto ohitettiin päätöksenteossa yhteistyöhön liittyen. Vuoden 2020 kevään ja kesän aikana Vuosaaren seurakunta oli maksanut TV7:lle lähes 30 000 euroa jumalanpalvelusten lähettämisestä ja heidän mielestään rahat olisi voitu ohjata mieluummin Vuosaaren seurakunnan omaan teknillisen ja viestinnällisen osaamiseen.

Kirkko ja kaupunki julkaisi tilanteesta artikkelin 16.3.2021, kun seurakuntaneuvoston jäsenet Matleena Järviö ja Rebekka Nikula jättivät eroanomuksensa seurakuntaneuvoston jäsenyydestä. Neuvoston jäsenet toivat eroanomuksessaan ilmi pitkään jatkuneet hallinnolliset ongelmat, joista kohu TV7 kanssa oli vain jäävuoren huippu. Järviön ja Nikulan kritiikki kohdistui erityisesti kirkkoherra Jussi Mäkelään, Helsingin piispa Teemu Laajasaloon ja tuomiokapituliin, jotka heidän kokemuksellaan olivat jättäneet neuvoston jäsenet yksin vaikeassa tilanteessa.

Jäin tämän kohun jälkeen miettimään, ovatko TV7:n ohjelmien esimerkkisisällöt ristiriidassa kirkon arvojen kanssa ja jos ovat, niin millä tavoin? Lähdin tutkimaan ensimmäiseksi TV7:n väitettyä rokotevastaisuutta. Onko kirkko rokotevastainen ja mikä on kirkon kanta tieteeseen? Löysinkin vuodelta 2019 piispojen puheenvuoron nimeltään Tieteiden lahja. Tieteiden lahjassa selvitetään tieteiden arvosta ja paikasta luomakunnassa. Tästä oli hyvä aloittaa, sillä tieteiden lahja selvitti evankelis-luterilaisen kirkon suhdetta tieteeseen. Piispat tuovatkin esille tieteiden lahjassa, että he ovat vakuuttuneita siitä, että tiedettä ja tutkijoita tarvitaan ratkaisemaan isoja asioita, kuten ilmastonmuutoksen haasteita sekä erilaisia sairauksia. Sairaus on myös koronavirus, joten tieteiden lahjaa lukemalla vaikuttaisi siltä, että kirkkoa ei voida pitää rokotevastaisena. Samalla kannalla vaikuttaisi olevan myös Vuosaaren seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkelä tuodessaan esille TV7:n toisen ohjelman, jossa lääkäri Pekka Reinikainen oli opettanut rokotteen olevan välttämätön koronaviruksen kukistamiseen. Reinikaisen mukaan rokote olisi myös täysin vaaraton.

Entä sitten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kirkossa? Voiko oikea kristitty kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja olla silti ihan yhtä hyväksytty kirkon sisällä? Tein viime keväänä kandintutkielmani aiheesta piispojen suhtautuminen homoseksuaaleihin vuonna 2016. Tutkielmassa selvitin piispainkokouksen selontekoa avioliittolain johdosta ja siihen liittyviä käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Selonteossa piispat tunnustivat homoseksuaalien olemassaolon ja kunnioittivat sitä lähimmäisenrakkauden periaatetta hyödyntäen. Piispat tunnustivat homoseksuaalien jakamattoman ihmisarvon ja tuomitsivat kaikenlaisen syrjinnän ja tuomitsevan käytöksen homoseksuaaleja kohtaan seurakunnissa. 


TV7:n perustaja ja toimitusjohtaja Martti Ojares sai Rodney Howard-Brownen kautta profetian kristillisen tv-kanavan perustamisesta vuonna 2003. Howard-Browne pidä- tettiin viime vuonna covid-rajoitusten rikkomisesta. Kuva: TV7

Otin itse selvää, millaista sisältöä homoseksuaaleihin liittyen TV7 löytyy. Katsoin Eliinan eväät -nimisen ohjelman yhden jakson. Jakson teemana oli ”Seksi on Jumalan lahja miehelle ja vaimolle”. Eliina tuo jaksossa esille, ettei usko kenenkään syntyvän lesboksi tai homoksi, vaan miehiksi ja naisiksi, jotka Jumala on tarkoittanut toisilleen kumppaneiksi. Eliinan mukaan hän ymmärtää, jos on seksuaalisesti käytetty hyväksi lapsena tai nuorena ja siksi samaa sukupuolta oleva ihminen tuntuu turvallisemmalta, kuin hyväksikäyttäjän sukupuoli. Eliinan mukaan homoutta ei ole olemassa, vaan homous on aina reaktio johonkin muuhun. Tässä olen Eliinan kanssa täysin eri mieltä. Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmistä, johon ihminen ei pysty omalla valinnalla tai kokemuksella vaikuttamaan. Homous ei siis ole vain traumaperäinen ”häiriö” ihmisessä, vaan olennainen osa identiteettiä ja sen muodostumista. Kukaan ei valitse seksuaalisuuttaan jostakin ennalta määritellystä katalogista. Jonkin tietyn seksuaalisuuden määritteleminen synniksi tekee seksuaalivähemmistöön kuuluvasta ihmisestä vähemmän arvokkaan kuin heterosta. Kuitenkin jokainen ihminen on ihan yhtä arvokas seksuaalisuuteen tai sukupuoleen katsomatta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat ihmisoikeuksia. 

Jos piispat ovat kerran selonteossaan vuonna 2016 tuominneet syrjinnän ja tuomitsevan käytöksen homoseksuaaleja kohtaan seurakunnissa, mikä sitten lasketaan seurakunnaksi? Jos Vuosaaren seurakunta tekee yhteistyötä TV7:n kanssa, toimiiko TV7 myös osana seurakuntayhteisöä? Vai onko turvallinen seurakuntayhteisö vain Vuosaaren seurakunta ja Vuosaaren seurakunnan lähetykset TV7 -kanavalla? Eli ongelmaksi tässä muodostuu se, miten määrittelemme seurakunnan. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on arvolatautunut instituutio. Kirkon toiminta on välttämättömästi arvolatautunutta toimintaa ja jokainen yhteistyö on arvolatautunutta yhteistyötä. Tulisiko kirkon yhteistöiden päätöksenteossa ottaa huomioon yhteistyökumppanin arvomaailma? Vai voiko yhteistyön TV7:n kanssa laittaa vain ekumenian piikkiin? Tulisiko kirkon ottaa vastuu yhteistyökumppanistaan, joka levittää ohjelmissaan disinformaatiota ja rokotevastaisuutta? Ottaako Vuosaaren seurakunta vastuuta siitä, että TV7 yhteistyökumppanina leimaa homouden synniksi?  Ottaako ylipäätään kirkko instituutiona vastuuta tästä vai jääkö TV7:n kohu vain ja ainoastaan tahraksi Vuosaaren seurakunnan historiaan, josta ei enää puhuta? 

Vuosaaren seurakunnan yhteistyökohu aiheuttaa paljon vastaamattomia kysymyksiä, jotka liittyvät arvojen lisäksi myös ihmisten terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Voidaanko olettaa, että saamme joskus näihin kysymyksiin vastauksia? Vaikea sanoa. Varmaa kuitenkin on se, että selkeästi Vuosaaren seurakunta laittoi evankeliumin julistamisen ihmisten terveyden ja ihmisoikeuksien edelle.

Lähteet:

Heinonen, Eliina (2010). Seksi on Jumalan lahja miehelle ja vaimolle. TV7. https://www.tv7.fi/arkki/eliinan-evaat/seksi-on-jumalan-lahja-miehelle-ja-vaimolle_p12560/ (Viitattu 6.4.2021)

Honkanen, Jorma (2021). Mielipide: Seurakunnat ja TV7 eivät sovi yhteen 1.2.2021. Kirkko ja kaupunki. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/mielipide-seurakunnat-ja-tv7-eivat-sovi-yhteen#4bb0929a (Viitattu 6.4.2021)

Järviö, Matleena; Löijä, Pauli ja Rebekka Nikula (2021). Mielipide: Seurakunnan luottamushenkilöinä emme hyväksy yhteistyötä TV7:n kanssa 2.2.2021. Kirkko ja kaupunki. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/mielipide-seurakunnan-luottamushenkiloina-emme-hyvaksy-yhteistyota-tv7-n-kanssa#4bb0929a (Viitattu 6.4.2021)

Kylätasku, Taneli (2021). Tulehtunut tilanne kirkkoherran kanssa ja seurakuntaneuvostossa johti kahden luottamushenkilön eroon Vuosaaren seurakunnassa 16.3.2021. Kirkko ja kaupunki. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tulehtunut-tilanne-kirkkoherran-kanssa-johti-kahden-luottamushenkilon-eroon-vuosaaren-seurakunnassa#4bb0929a (Viitattu 6.4.2021)

Mäkelä, Jussi (2021). Kirkkoherra Jussi Mäkelä vastaa: Jatkamme yhteistyötä TV7:n kanssa 1.2.2021. Kirkko ja kaupunki. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/mielipide-seurakunnat-ja-tv7-eivat-sovi-yhteen#4bb0929a (Viitattu 6.4.2021)

Tieteiden lahja. Piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä luomakunnassa (2019). https://evl.fi/documents/1327140/59134327/tieteiden-lahja.-piispojen-puheenvuoro-tieteiden-arvosta-ja-tehtavasta-jumalan-luomakunnassa.pdf (Viitattu 6.4.2021)

Tuominen, Josefiina (2020). Evankelis-luterilaisen kirkon piispojen suhtautuminen homoseksuaaleihin vuonna 2016. Kandidaatintutkielma.

Toimittaja | Artikkelit

Piisu Tuominen on teologian maisteri, jonka kirjoitusmielenkiinto kohdistuu vähemmistöihin, uskontoihin ja politiikkaan. Piisua välillä hävettää kysyä neuvoa esimerkiksi kukkien hoitamisessa. Siksi hän ei tiedäkään, kuinka kukkia hoidetaan, vaan opettelee matkan varrella.