Kristillisdemokratiaa ilman kristillisyyttä?

Suomen Kristillisdemokraatit (ent. Suomen Kristillinen Liitto) edustaa suhteessa Euroopan kristillisdemokraattisiin puolueisiin erikoista ilmiötä. Puolueen periaateohjelmassa on nimittäin Jumala mainittu.

Mitä kristillisdemokraatteihin sekularisoituneessa Euroopassa tulee, se ei ole mikään itsestäänselvyys. Vaikka Jumala ohjelmasta löytyisikin (Saksan CDU:n periaateohjelmassa jopa 17 kertaa), ei se puolueen linjassa välttämättä näy: niin kutsutut kristilliset arvot ovat todellisuudessa samalla tavalla sekulaarin, humanistisen, liberaalin, individualistisen yhteiskunnan arvoja kuin muidenkin puolueiden arvot.

Tämä näkyy hyvin belgialaisen CD&V:n kohdalla. CD&V on kyllä perustettu katolilaisten toimesta vastaamaan teollistumisen aikana syntyneisiin sosiaalisiin ongelmiin. Äänisaaliin kasvattamiseksi puolue kuitenkin ohensi katolista identiteettiään – mistä seurasi puolueen kohoaminen yhdeksi suurimmista. Puolueen 1884 vaalien jälkeen läpi runnoman koulutusuudistuksen ansiosta 70% Flanderin kouluista on edelleen katolisia – tosin katolisuus on useissa tapauksissa yhtä katolista kuin maan kristillisdemokraattien kristillisyys.

Ihmekö, että kristillisistä arvoista puhuminen aiheuttaa Flanderin teologeissa allergisen reaktion.

teksti: Milla Purosalo

Artikkelit