Christian Science – Pyhä tiede(?)

Kristillisen Tieteen – Christian Science – jumalanpalveluksessa on lämmin ja sympaattinen tunnelma. Osallistujia ei ole paljon, mutta riittävästi täyttämään pienen yhteisen tilan. Vaikka liike on erityisesti Yhdysvalloissa laajalti tunnettu, tiedetään siitä Suomessa varsin vähän. Lapinlahdenkadulla sijaitseva Helsingin paikallisyhteisö on kuitenkin toiminut jo useita vuosikymmeniä.

Saarnaosio alkaa ja kaksi esilukijaa avaavat kirjansa. Vuoron perään kuullaan valittuja kohtia Raamatusta ja Mary Baker Eddyn kirjasta Tiede ja Terveys – sekä avain raamattuun. Luettavat kohdat on valittu Bostonin äitikirkossa, eikä niitä saa selittää millään tavalla.

”Ihminen ei ole ainetta; hän ei koostu aivoista, verestä, luista ja muista aineellisista osista. Raamattu ilmoittaa meille, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Aine ei ole tuo kaltaisuus”

Mitä jos Jeesus ei parantanutkaan sairaita vain pelkällä jumalallisuudellaan, vaan sen sijaan käyttikin jotakin tieteellistä parannusmenetelmää, jota osasivat käyttää myös ensimmäiset opetuslapset Apostolien teoissa? Entä jos tuo sama parannusmenetelmä voitaisiin löytää uudelleen ja ottaa käyttöön myös nykyaikana?

Nämä kysymykset ajoivat Mary Baker Eddyn 1800-luvun jälkipuoliskolla tutkimaan huolella evankeliumien tekstejä sekä laajaa kirjoa erilaisia parantamistapoja. Tutkimustensa lopputuloksena hän keksi Kristillisen Tieteen. Eddyn tämä tiede oli Jeesuksen itsensäkin käyttämä, pyhä ja tosi tiede, jonka – toisin kuin maallisten tieteiden – ei enää tarvitse pyrkiä totuuteen. Se itsessään on totuus.

Kristillisen Tieteen parantaminen perustuu ajatukselle siitä, ettei aineellista todellisuutta, eikä myöskään esimerkiksi sairautta, syntiä, pahuutta tai kuolemaa, ole aistihavainnoistamme huolimatta olemassa, sillä mikään niistä ei ollut osa Jumalan luomistyötä. Sairaus katoaa välittömästi, kun osaa nähdä virheellisten aistihavaintojen yli sen, ettei sitä koskaan todellisuudessa ollutkaan olemassa. Tätä on Kristillisen Tieteen rukoilu.

Kristillisen Tieteen omissa julkaisuissa on kerrottu yhteensä yli 80.000 rukoilusta seuranneesta parantumisesta. Rukoilemalla parantuminen ei kuitenkaan ole nykyisin, kuten ei ollut Jeesuksen aikanakaan, yliluonnollista, vaan ylimmäisen luonnollista. Rukoilu on maailman todellisen luonteen ymmärtämistä: Ihmeellistä, muttei ihme.

Arkielämässä Kristillinen Tiede tarjoaa vaihtoehdon länsimaiselle lääketieteelle. Oli oire mikä tahansa, siitä voi parantua kuka tahansa, missä tahansa –  ilman lääkkeitä tai lääkäreitä. Täysin itsensä varassa ei rukoilijan tarvitse kuitenkaan olla, vaan hänen tukenaan voi toimia praktikko, Kristilliseen Tieteeseen huolella perehtynyt rukousparantaja. Praktikot ovat Kristillisen Tieteen hoitoalan ammattilaisia ja myös velottavat antamastaan hoidosta. He eivät kuitenkaan diagnosoi sairauksia, eivät tarjoa lääkkeitä, eivätkä muutenkaan auta potilaan olotilaa millään fyysisellä keinolla. Eikä heidän Kristillisen Tieteen mukaan tarvitsekaan.

Praktikon tarvitsee vain saada potilas uskomaan, että sairaus on olemassa ainoastaan siihen pisteeseen asti, johon tämä on valmis hyväksymään aineellisen maailman olemassaolon. Praktikko on kutsumusammatti johon annetaan koulutusta. Helsinkiä lähin C.S.B. (Bachelor of Christian Science) tutkinnon suorittanut praktikko asuu Tukholmassa ja pystyy tarjoamaan hoitoa henkilökohtaisen tapaamisen lisäksi myös puhelimen tai netin välityksellä.

Osallistumani Jumalanpalvelus lähestyy loppuaan. Kaikista viimeisenä luetaan uskontunnustuksen omaisesti Mary Baker Eddyn ’olemisen tieteellinen selitys’

”Aineessa ei ole elämää, totuutta, älyä eikä substanssia. Kaikki on ääretöntä Mieltä ja sen ääretöntä ilmausta, sillä Jumala on kaikki-kaikessa. Henki on kuolematon Totuus; aine on kuolevaista erhettä. Henki on todellinen ja ikuinen; aine on epätodellista ja ajallista. Henki on Jumala, ja ihminen on Hänen kuvansa ja kaltaisensa. Näin ollen ihminen ei ole aineellinen; hän on henkinen.”

Oli sitä yksityishenkilönä mitä mieltä tahansa, täytyy myöntää, että ainakin teologi-uskontotieteilijän näkökulmasta Kristillinen Tiede on äärimmäisen mielenkiintoinen uskonnollinen liike.

teksti: Lauri Savonen

Artikkelit