Ehdolla tiedekuntaneuvostoon: 33. Lindberg ja Mäkitalo

Lasse ja Minna opiskelijoiden äänitorviksi!

Mikä on tiedekuntaneuvosto?

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Neuvostossa on edustettuna professorit, yliopiston muut työntekijät ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Mitä tavoittelemme tiedekuntaneuvostossa?

  1. Hallituksen säästötavoitteet ovat luoneet yliopistolle painetta muuttaa tiedekuntarakenteita. Tämä on herättänyt keskustelua itsenäisten tiedekuntien tarpeellisuudesta. Haluamme olla mukana osallistumassa keskusteluun ja oli päätös mikä hyvänsä, haluamme olla vaikuttamassa siihen, että teologian opetus jatkossakin pysyy laadukkaana ja monipuolisena. Teologisessa tiedekunnassa tutkimus ja opetus on sekä humanistista että yhteiskuntatieteellistä ja tämä on huomioitava tiedekuntarakenteen uudistuksessa.
  2. Tiedekunnan ulkopuolella tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat siihen. Esimerkiksi kirkon pienempi tarve palkata ihmisiä vaikuttaa opiskelijoiden urasuunnitteluun ja sen on vaikutettava myös tiedekunnan antamaan opetukseen ja ohjaukseen. Näihin kysymyksiin toivomme TDK2020-projektin vastaavan.
  3. Koulutusleikkaukset vaikuttavat koko yliopistoyhteisöön. Opiskelijan on saatava opetusta sekä kontaktiopetuksessa että joustavasti digitaalisesti. Opiskelu- ja opiskelijatilat on säilytettävä säästöistä huolimatta.

Meille tärkeitä asioita

  • Ihmistieteiden asema Helsingin yliopistossa
  • Maksuton koulutus
  • Laadukas teologian opetus
  • Opiskelijan urasuunnittelutaidot

Lasse Lindberg, ehdolla tiedekuntaneuvoston jäseneksiLasse Lindberg

Olen Lasse Lindberg, 23 vuotias kolmannen vuoden teologian opiskelija Paimiosta. Aktiivinen työssäkäyvä opiskelija, jolle järjestömaailma on tuttu. Vuodesta 2010 alkaen olen toiminut paimiolaisen partiolippukunnan hallituksessa ja tämän vuoden alusta kyseisen yhdistyksen toiminnanjohtajana. Tämän lisäksi olen toiminut useissa partioprojekteissa paikallistasolla, piiritasolla kuin myös valtakunnallisella tasolla. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksessä olen toiminut vuosina 2013-2015 luottamusoppilaana, spiritualiteettisihteerinä, työllisyyssihteerinä ja vuonna 2015 Toverineuvostossa. Lisäksi toimin Kirkon Teologikoulutustoimikunnan opiskelijaedustajana varajäsenenä. Opiskelijaedunvalvonnasta minulla ei ole varsinaista aikaisempaa kokemusta, mutta kokemuksen puutteen korvaa innostus ja kiinnostus yliopistoyhteisössä vaikuttamiseen. Erityisen kiinnostunut olen vaikuttamaan tiedekuntaneuvostossa tulevaisuuden rakenneuudistukseen.

Minna Mäkitalo, ehdolla tiedekuntaneuvoston varajäseneksiMinna Mäkitalo

Olen Minna Mäkitalo, 23 vuotias kuudennen vuoden teologian opiskelija. Vuonna 2015 toimin täysipäiväisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä vastuullani työelämä, koulutuspolitiikka ja kehitysyhteistyö. Olen myös opiskelijaedustaja teologisen tiedekunnan uudistuprojektissa nimeltä TDK2020. Käytän siis viikoittain useita tunteja koulutuksesta keskustelemiseen, kuuntelemiseen, lobbaamiseen, kirjoittamiseen ja lukemiseen. Ensimmäinen tehtävänä hallinnon opiskelijaedustajana muutamia vuosia sitten oli olla uudistamassa teologisen tiedekunnan valintakoe. Olen toiminut luottamustehtävissä TYT:ssä vuosina 2010-2014 ja HYYssä vuosina 2012-2015. Erityisen lähellä sydäntäni koulutuspolitiikassa ovat opetuksen osaamisperustaisuus, urasuunnittelutaidot, elinikäinen oppiminen ja siirtymäväylät.

Hallopedvaalit 2015 – teologisen tiedekunnan opiskelijoiden ehdokkaat.