Ehdolla tiedekuntaneuvostoon: 31. Glumoff ja Kaski

Olemme toimineet viimeiset kaksi vuotta TYTn ja HYYn opiskelijaedunvalvonnan aitiopaikoilla. Olemme siis jo pidempään seuranneet yliopistolla niitä muutosprosesseja, jotka tämän syksyn aikana ovat vihdoin alkaneet näkyä kaikille opiskelijoille. Iso Pyörä, TDK2020 tai koulutussäästöt eivät ole meille pelkkiä koodinimiä, vaan tuttuja teemoja, joiden ääressä olemme istuneet monessa kokouksessa.

Siksi meillä on tiedekuntaneuvostossa sanottavaa paitsi opiskelijoina niin myös pidemmän ajan asiantuntijoina. Valitettava tilanne on, että yliopisto ei useinkaan viesti opiskelijoille ennen kuin päätökset on jo tehty. Me haluamme tehdä tiedekuntaneuvoston päätöksenteon opiskelijoille tutuksi – Olkkarin pöydälle toimitettu pöytäkirja ei riitä avoimeksi päätöksenteoksi!

Iida Glumoff, ehdolla tiedekuntaneuvoston jäseneksiIida Glumoff

Nimeni on Iida Glumoff ja olen neljännen vuoden A1-opiskelija pääaineenani Uuden testamentin eksegetiikka. Olen toiminut TYTn opintovastaavana viimeiset kaksi vuotta. Opintovastaavan toimeen kuuluvat Opintoasiantoimikunnan opiskelijaedustan tehtävät, minkä johdosta olen ollut valmistelemassa tiedekunnan opetusta jo kahtena vuotena ja osallistunut mm. aineopintouudistuksen tekoon. OAT on myös keskeinen tiedekuntaneuvoston päätöksiä valmisteleva elin ja nyt haluaisinkin päästä yhtä porrasta ylemmäs todella päättämään tiedekuntamme asioista. OAT:ssa myös tiedekunnan talous- ja henkilöstöresurssit ovat tulleet tutuiksi.

Minulle on tärkeää, että opiskelu on teologisessa tiedekunnassa järjestelyjen puitteissa mahdollisimman mielekästä ja sujuvaa, ja että opiskelijat tietävät, mitä heidän omassa talossaan tapahtuu. Tältä saralta taidonnäyteitäni voi käydä tarkastelemassa Teologisen opintoasiat -Facebook-ryhmästä.

Kata Kaski, ehdolla tiedekuntaneuvoston varajäseneksiKata Kaski

Olen Kata Kaski, kolmannen vuoden teol.yo ja uskontotieteilijä.

Opiskelijoiden edunvalvontakokemukseni koostuu toistaiseksi yhdestä kaudesta TYT:n opintosihteerinä sekä kahdesta vuodesta HYYn koulutuspoliittisessa valiokunnassa, jonka varapuheenjohtajana toimin tänä vuonna. KOPO-valiokunnassa sekä Mythos ry:n hallituksessa olen saanut näkökulmaa opintoasioihin oman tiedekuntamme ulkopuolella.

Pyrin TYTn opintovastaavaksi vuodeksi 2016 ja sen aikana haluan entisestään tiivistää opintojaoston ja hallopedien välistä tiedonkulkua. Tiedot uudistuksista eivät saa jäädä vain yksittäisille opiskelijaedustajille, sillä tietojen vaihto ja vaikuttaminen laajalla rintamalla varmistavat, ettei opiskelijanäkökulma huku nopeassa tahdissa tehtävien uudistuksien paineessa. Hallopedien vaikutustyölle on elintärkeää, että opiskelijoiden näkökulma kulkee tiedekuntaneuvoston päätöksiin asti, ja siksi tulevan opintovastaavan olisi tärkeää päästä osaksi tiedekuntaneuvoston päätöksentekoa.

Hallopedvaalit 2015 – teologisen tiedekunnan opiskelijoiden ehdokkaat.