Ehdolla tiedekuntaneuvostoon: 30. Talvitie ja Mäkäräinen

Tahdomme olla mukana nostamassa opiskelijoiden ääntä kuuluville tiedekuntaa lähitulevaisuudessa koskevissa suurissa uudistuksissa. Pidämme tärkeänä, että jokaiselle tiedekunnassa opiskelevalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa mahdollisimman mielekäs ja tulevaisuuden kannalta hyödyllinen tutkinto riippumatta siitä, mitkä opiskelijan lähtökohdat ja elämäntilanne ovat.

Meille tärkeitä asioita ovat:

  • että opiskelijoiden äänen on tultava kuulluksi tiedekuntaamme lähitulevaisuudessa koskevissa suurissa uudistuksissa
  • että opiskelijoita koskevan päätöksenteon on otettava huomioon erilaisista lähtökohdista ja erilaisin odotuksin tiedekunnassa opiskelevien tarpeet ja toiveet
  • että tutkintoja kehitettäessä pidetään tavoitteena mahdollisimman selkeitä ja sisällöltään mielekkäitä tutkintoja, jotka tarjoavat parhaat edellytykset tuleviin työtehtäviin

Katja Talvitie, ehdolla tiedekuntaneuvoston jäseneksiKatia Talvitie

Olen 31-vuotias kuudennen vuoden teologian opiskelija. Pääaineeni on Uuden testamentin eksegetiikka, josta olen tänä syksynä ryhtynyt kirjoittamaan graduani, mutta teologia kaikkine ilmiöineen kiinnostaa laajasti. Linjakseni valikoitui vuosien varrella lopulta A2-linja. TYT:n opintojaostossa olen toiminut sihteerinä 1,5 vuotta ja opintoasiaintoimikunnassa olen toiminut varajäsenenä yhtä kauan. Opintojaosto on antanut erinomaisen näköalapaikan eri lähtökohdista ja erilaisin tavoittein teologiaa opiskelevien toiveista ja huolista, joita haluan nostaa esiin myös tiedekuntaneuvostossa.

Martina MäkäräinenMartina Mäkäräinen, ehdolla tiedekuntaneuvoston varajäseneksi

Olen neljättä vuotta teologisessa tiedekunnassa, A2-linjalla opiskeleva ja gradua aloitteleva 34-vuotias Uuden testamentin pääaineopiskelija, joka on myös harrastanut kirkkohistoriaa kandin verran. Olen jo pitkään pyörinyt TYT:n erilaisissa tapahtumissa sekalaisissa tehtävissä. Ennen teologianopintoja ehdin tutustua työelämään useiden vuosien ajan, mikä antoi hyödyllistä kokemusta myös siitä maailmasta, joka odottaa opintojen jälkeen. Tiedekuntaneuvostossa toivon voivani erityisesti edistää tutkintojen sisällön kehittämistä jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja tulevaa työelämään tarvittavat tiedot ja taidot sisältäviksi.

Nyt on tilaisuus vaikuttaa äänestämällä konkreettisesti opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon!

 Hallopedvaalit 2015 – teologisen tiedekunnan opiskelijoiden ehdokkaat.