Ehdolla yliopistokollegioon: 3. Hämäläinen ja Suonpää

Yliopistolaki:

2 § Tehtävät

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Opiskelijaedustajan tehtävä yliopistokollegiossa ei ole toimia opiskelijan edunvalvojana vaan tarjota päätöksentekoon opiskelijan näkemys yliopiston parhaaksi. Yliopiston tehtävä ei ole huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista eikä yliopisto-opiskelun aina tarvitse olla kivaa. Akateeminen koulutus, sivistys, on paljon tärkeämpi asia.

Kun yliopistokollegio ”kokoontuu keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista”, se kokoontuu keskustelemaan Suomen tulevaisuudesta. Yliopistossa tärkeintä eivät ole tiedekuntarajat tai edunvalvonta vaan sen tiedon ja sivistyksen lisääminen, jonka varaan koko yhteiskunnan kehitys rakentuu.

Me haluamme osallistua koko yliopiston kehittämiseen, meillä on näkemyksiä elämästä myös yliopiston ja opiskelijaelämän ulkopuolelta. Me olemme vakavissamme.

Ville HämäläinenVille Hämäläinen, ehdolla yliopistokollegion jäseneksi

Olen 23-vuotias ensimmäisen vuoden teologian opiskelija. Opiskelen teologian ohella kirjallisuustiedettä neljättä vuotta Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä vaikutan myös Pirkanmaan Vihreiden puheenjohtajana ja kotikunnassani varavaltuutettuna.

Olen vasta aloittanut opintoni Helsingin yliopistossa, mutta Tampereelta minulla on paljon kokemusta koulutuspolitiikasta. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yksikön johtokunnassa olen ollut hallopedina vuodesta 2014, tällä hetkellä varajäsenenä vuoteen 2016. Olen myös tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmän varajäsen. Olen toiminut ainejärjestö Teema ry:n puheenjohtajana nyt kaksi vuotta ja johdollani olemme kehittäneet erityisesti ainejärjestön koulutuspoliittista roolia ja yhteistyötä oppiaineen henkilökunnan kanssa.

Koulutuspolitiikka on minulle sydämen asia. Siksi haluan olla tekemässä sitä myös Helsingin yliopistossa. Uskon, että aiemmat luottamustoimet ovat antaneet minulle sopivasti osaamista ja kokemusta. Hallopedina toimiminen kahdessa yliopistossa antaisi erityistä kykyä ja näkökulmaa vertailla kahta yliopistoa: mitä Helsingin yliopistossa voidaan oppia Tampereen yliopiston toimintatavoista ja miten eri asioista keskustellaan eri yliopistoissa? Kahden pääaineen ja yliopiston kautta minulla on myös kattavat kontaktit myös muiden alojen opiskelijoihin, minkä ansiosta osaan katsoa asioita useammistakin näkökulmista.

Kirjoitukseni yliopistovaltauksesta: Porthanian valtaajilta puuttuu viesti.

Samuli Suonpää, ehdolla yliopistokollegion varajäseneksiSamuli Suonpää

Teologian nestori ja Kyyhkysen päätoimittaja. Teen työkseni kirkollista viestintää, olen toiminut 10.000 jäsenen elinkeinoelämän järjestön Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtajana, puoluepolitiikassa ja yrittäjänä. En ole ollut HYY-politiikassa enkä erityisen aktiivinen opiskelijajärjestöissä muutenkaan. Jos haluat valita ehdokkaasi HYY– ja TYT-kokemuksen perusteella, äänestä ketä tahansa muuta. Mutta maailmasta yliopiston ulkopuolella minulla on kokemusta paljon.

Olin kauden 2014-2015 teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen ja osallistuin aktiivisesti kokouksiin. Ymmärrän strategioiden todellisen merkityksen, tunnistan roskapuheen ja uskallan avata suuni muuallakin kuin opiskelijaseurassa. Olen tylsä ja ulkopuolinen, aikuinen ehdokas.

Näkemyksiäni ja kirjoittamiani juttuja:

Hallopedvaalit 2015 – teologisen tiedekunnan opiskelijoiden ehdokkaat.