PÄÄTOIMITTAJILTA

Kyyhkysen 1/2016 ensimmäisessä numerossa ollut Suomen teologisen instituutin (STI) mainos on herättänyt keskustelua. Haluamme tässä kirjoituksessa avata syitä, joiden vuoksi hyväksyimme mainoksen ja pyytää lukijoilta palautetta toiminnastamme.

Viime vuonna Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksessä (TYT) tehtiin markkinoinnin suhteen linjanveto, jonka mukaan Kyyhkysellä ja yhdistyksen varjo-opinto-opas Variksella on halutessaan oikeus kieltäytyä TYT:n markkinointivastaavan neuvottelemista mainoksista. Ratkaisu syntyi tilanteessa, jossa Kyyhkysen edellinen päätoimittaja Samuli Suonpää vastusti STI:n mahdollisuutta ostaa lehdestä mainostilaa. Suonpään selvityksen tapahtumasta voitte lukea täältä: http://kyyhkynen.tyt.fi/paakirjoitus-22015/

Kun tämän vuoden ensimmäistä Kyyhkystä valmisteltiin, markkinoinnista tiedotettiin, että STI haluaisi ostaa yhden (1) koko sivun mainoksen ensimmäisestä numerosta. Emme vastustaneet, joten mainos julkaistiin lehdessä. Mihin ratkaisu perustui, ja tuleeko tämä tulkita lehden tueksi STI:a kohtaan?

Ensin faktat: STI on konservatiiviselta arvopohjalta opetus- ja tutkimustyötä tekevä, naispappeutta ja samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastustava yhdistys. Me emme jaa kumpaakaan näkemystä. Emme ole osallistuneet yhdistyksen toimintaan, eikä meillä ole siihen henkilökohtaista suhdetta. Kokemuksemme STI:n herättämistä reaktioista teologian opiskelijoiden keskuudessa ovat olleet joko vahvasti kriittisiä tai suhteellisen neutraaleja.

Mitä tulee mainoksen julkaisemiseen, emme ole nähneet sitä tässä tapauksessa arvokysymyksenä, vaan suhtautumisemme on ollut käytännönläheisempi. Asiaan on useita syitä, yksi on TYT:n ja STI:n ambivalentti suhde. Kokemuksemme mukaan STI:n toimintaan osallistuu myös TYT:n jäseniä – niitäkin, joita STI periaatteellisesti vastustaa. STI:n näkyvyys TYT:n viestinnässä on ollut niin ikään monisyinen . Nykyisen käytännön mukaan päätökset TYT:n ilmoitusmyynnistä tekee viime kädessä yhdistyksen markkinointivastaava, poislukien Kyyhkyselle ja Varikselle annettu erivapaus. Näin ollen esimerkiksi Variksen päätoimitus hyväksyi viime vuonna STI:n mainoksen julkaisemisen. Kuten Suonpään kirjoituksesta voi lukea, myös Kyyhkysen sisällä asiasta oli erimielisyyttä.

Toiseksi: mainoksen julkaiseminen sinänsä ei vaikuta lehtemme linjaan mitenkään. Meillä ei ole aikomusta julkaista STI:n linjaa myötäileviä kirjoituksia, emme ole mainoksesta mitään velkaa emmekä riippuvaisia mainostuloista. Kyyhkynen ei halua sulkea teologisen tiedekunnan tai kirkon ovia keneltäkään, eikä STI sitä voi tehdä, oli se mitä tai ketä vastaan hyvänsä. Mikäli STI:lla olisi valtuudet esim. kouluttaa ja vihkiä omaa näkemystään edustavia henkilöitä kirkon tehtäviin, olisimme todennäköisesti arvioineet tilannetta toisin.

TYT:n ja STI:n suhde on kiistakysymys joka nousee esiin tasaisin väliajoin eri tilanteissa. Kyyhkynen teki päätöksensä omista lähtökohdistaan, ja olisimme voineet varautua paremmin, että päätös herättää kritiikkiä.Mikäli ratkaisumme on ollut lukijoiden mielestä virheellinen, palautetta voi antaa osoitteeseen kyyhkynen@tyt.fi. Sen sijaan sellaiset sosiaalisessa mediassa esitetyt kommentit, joissa meitä syytetään periaatteiden myymisestä ja valitetaan, kuinka alas Kyyhkynen on vajonnut, eivät palvele ketään. Pahimmillaan niissä joutuu arvostelun kohteeksi lehden koko toimituskunta, jolla ei ole vastuuta päätoimittajien valinnoista.

Olli-Pekka Toivanen

Jenni Vihtkari

Kyyhkysen päätoimittajat 2016